Ω-VISION

Η Ω VISION 2000 S.A. είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με πεδίο δράσης τον τομέα του PLM/ ALM τόσο στις πωλήσεις και την υλοποίηση έργων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών consulting. Στα μέσα του 2010, όταν πολλοί πίστευαν πως η οικονομική κρίση θα γονάτιζε τις περισσότερες εταιρείες, η Ω VISION 2000 S.A. είδε μια μεγάλη ευκαιρία για αναδιάρθρωσή της και μετατόπιση του ενδιαφέροντός της σε νέους στόχους και τεχνολογίες που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των ελληνικών βιομηχανιών. Σήμερα η Ω VISION 2000 S.A. προσφέρει μεταξύ άλλων:
  • Consulting σε Επιχειρηματικό Επίπεδο
  • Υπηρεσίες Υιοθέτησης Συστημάων PLM
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού
Οι εξειδικευμένες μηχανολογικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  • Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό και τη Δομική Ανάλυση
  • Σχεδιασμό και Προγραμματισμό Παραγωγικών Διαδικασιών, περιλαμβανομένης της Ρομποτικής
  • Δομική Ανάλυση Κατασκευών