ΝΕΑ

EXPOSEC conference 2019

Ο Πρόεδρος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. κος Ευάγγελος Βερονικιάτης εκπροσωπεί ως ομιλιτής την Ένωση στο Συνέδριο EXPOSEC στις 7 Μαΐου 2019.
Tuesday, May 7, 2019, Hellenic Armed Forces Officers’ Club (LAED), Athens
Exposec-Defenseworld conference has been established as an important dialogue forum between experts, representatives from international organizations and national decision makers, to generate proposals and aim for solutions to major defense and security issues.

https://www.exposecdefenseworld.gr/